TRES PRETIA® imagomanagement


Missie:

TRES PRETIA® imagomanagement wil bij het voorkomen van imagoschade de meest vanzelfsprekende partner zijn door op het gebied van Mens, Informatie en Veiligheid een cultuur- en gedragsverandering teweeg te brengen.
Van onbewust, onbekwaam … naar bewust, bekwaam ...
TRES PRETIA® imagomanagement maakt het verschil!


Visie:

Omdat onze manier van communiceren (o.a. door de opkomst van social media) snel verandert, is ook de maatschappij in hoog tempo aan deze verandering onderhevig. Omdat nieuwe technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, wordt het voor (rechts-)personen steeds lastiger om hun positie te bepalen, laat staan adequaat te beveiligen.

We dienen onze weerbaarheid te vergroten door ons gedrag te veranderen. Informatie behoort in deze kennismaatschappij tot de kapitaalgoederen van een onderneming. Oneigenlijk gebruik van deze (bedrijfskritische en/of persoonlijke) informatie brengt ons bestaansrecht letterlijk in gevaar!

Imagoschade als gevolg van identiteitsfraude of door integriteitkwesties is het resultaat van de toenemende criminalisering op mondiale schaal. De factor mens en de wijze waarop hij integriteit weet toe te passen, is het enige betrouwbare wapen in de strijd tegen imagoschade. Alleen de verantwoordelijkheid en de integriteit van het individu kunnen de authenticiteit, waarden en normen van deze (rechts-)persoon waarborgen.

TRES PRETIA® imagomanagement is daarop het antwoord.

Van onbewust, onbekwaam … naar bewust, bekwaam …
TRES PRETIA® imagomanagement maakt het verschil!
imagomanagement
Volg ons ook op Twitter
@trespretia of
www.twitter.com/trespretia
imagomanagement