Publicaties


Column Combinatie Ridderkerk
Juni 2011

Identiteitsfraude en imagoschade

De inburgering van internet en de opkomst van Social Media hebben de afgelopen jaren onze samenleving duidelijk veranderd. Een goede zaak, denk ik. De snelheid, eenvoud en toegankelijkheid waarmee we thans informatie kunnen inwinnen, maakt dat wij op veel punten effectiever en efficiënter kunnen (samen)werken. Zowel zakelijk als privé worden de digitale mogelijkheden en toepassingen goed benut. Echter, de technologische ontwikkelingen gaan in zo’n rap tempo dat het voor ‘de gewone man’ amper meer bij te houden is welke mogelijkheden ons allemaal geboden worden. Helaas ontwikkelen zich met de nieuwe techniek ook steeds nieuwe vormen van fraude. Steeds vaker worden wij dan ook geconfronteerd met berichten uit de media waarbij u en ik slachtoffer zijn van identiteitsfraude of imagoschade.

Juist doordat wij het tempo van de technologische ontwikkelingen niet meer kunnen bijhouden, wordt het steeds lastiger om onze positie in deze kennismaatschappij te bepalen, laat staan afdoende te beveiligen. De techniek heeft ons ingehaald. Heeft ons, zonder dat wij het wisten, onbekwaam gemaakt. Er gelden inmiddels hele andere waarden en normen als het gaat om communicatie en integriteit!

Veel bezoekers van het internet zijn zich niet of onvoldoende bewust van het feit dat hun boodschappen een mondiaal bereik hebben en dat de effecten dus lang en ingrijpend kunnen zijn.
Dit kan positief zijn op het moment dat hier bewust vanuit commerciële overweging voor gekozen is. Anders wordt het wanneer persoonlijke aspecten onbedoeld gedeeld worden met de rest van de wereld. De mens is snel geneigd om thuis vanaf de bank met een laptop op schoot en een glas wijn in de hand persoonlijke zaken met anderen te delen. Het is die vertrouwde omgeving van waaruit gewerkt wordt die ertoe bijdraagt dat men eerder informatie aan het web toevertrouwt. Dit is een naïeve gedachte en houding! We moeten ons bewust zijn van de kansen maar zeker ook van de dreigingen die van Het Nieuwe Communiceren uitgaan.

Op het moment dat wij ons huis verlaten en boodschappen gaan doen of op vakantie gaan, doen wij de deur achter ons op slot. Als we op een drukke markt lopen, stoppen we onze portemonnee niet meer zichtbaar in onze achterzak. Deze vormen van beveiliging maken impliciet onderdeel uit van ons denken en doen. Echter, zodra het informatie betreft, is deze impliciete gedachtegang en handelswijze opeens verdwenen! Vrijwel iedereen maakt gebruik van internet en laat sporen na. We laten onze gegevens achter indien we informatie opvragen, we vullen lijstjes in als we aan wedstrijden deelnemen, we gaan veelal ongelezen akkoord met voorwaarden als we apps downloaden etc. Weet dat u deze informatie in principe deelt met de gehele wereld! ‘Datamining’ is het verzamelen van o.a. persoonsgegevens voor oneigenlijk gebruik. Ordinaire identiteitsfraude dus! Velen van ons zijn zich hier niet van bewust.

En dan ons papierafval. Wie van ons scheidt thuis zijn afval door papieren waarop persoonsgebonden informatie staat separaat te vernietigen van zijn reguliere afval? ‘Dumpster diving’ is het doorzoeken van andermans afval om zo een profiel samen te stellen dat gebruikt kan worden om bijvoorbeeld via internet bestellingen te doen. Afval waar uw adresgegevens op staan, hypotheekgegevens, bankgegevens, verzekeringen, ja soms zelfs BSN nummers!

Er is een cultuur- en gedragverandering voor nodig om ons adequaat te kunnen wapenen tegen oneigenlijk gebruik van kritische informatie. Andere waarden en normen moeten gelden.
Hoezo hebben scholen moeite met het gebruik van mobieltjes? Gelden daar geen regels voor dan?
Is het werkelijk normaal dat kinderen het slachtoffer zijn van lastercampagnes via de Social Media?

Waarden en normen, integer gedrag en bewustwording omtrent de omgang met kritische informatie zijn kernbegrippen die in de hedendaagse maatschappij veel aandacht verdienen. Mens, informatie en veiligheid. Als wij ons niet tijdig wapenen tegen oneigenlijk gebruik van kritische informatie wordt
de derde wereldoorlog een digitale oorlog!

Blijf bewust … volg mij op twitter
@trespretia, ik hou u graag op de hoogte!
 


Paul Veldhuizen, EDP
Documentdeskundige en specialist in waardepapieren, vertrouwelijke informatie en informatiebeveiliging.imagomanagement