Publicaties


Column Combinatie Ridderkerk
September 2011

Integriteit en respect

Als er iets moeilijk te definiëren valt dan is dat wel het begrip ‘integriteit’. Wat is integriteit eigenlijk en welke link heeft integriteit met informatiebeveiliging?
Vraag tien verschillende mensen naar de definitie van integriteit en je krijgt tien verschillende antwoorden. Praten we over eerlijkheid, rechtschapenheid, ondubbelzinnigheid, betrouwbaarheid, onomkoopbaarheid, niet chantabel, niet corrupt of ter goede trouw? Eigenlijk kloppen alle definities en doen ze tegelijkertijd, op zichzelf staand, ook weer te kort aan het begrip integriteit.
Zelf hanteer ik het liefst de volgende omschrijving: integriteit is de dingen goed doen, juist ook wanneer niemand kijkt.
Integere mensen leven makkelijker dan niet integere mensen. Als integer mens hoef je namelijk niet steeds ‘achterom’ te kijken. Je hoeft niet alles te onthouden wat je zegt. Je bent transparant en vertelt altijd hetzelfde. Een integer persoon is iemand die eerlijk en oprecht is (intrinsieke betrouwbaarheid), die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt, die geen verborgen agenda heeft, die geen emoties veinst en die zijn beslissingen, handelen, doen en laten niet laat beïnvloeden door eigenbelang of door oneigenlijke belangen van derden.
In 1992 deed de toenmalige minister Ine Dales de uitspraak “een beetje integer bestaat niet”. Je bent integer of je bent het niet. Je bent immers ook niet een ‘beetje zwanger’ of een ‘beetje dood’.

Dat integriteit in het communicatielandschap een belangrijke rol speelt, mag duidelijk zijn. Zowel zakelijk als privé staat integriteit op nummer één in de contacten die wij met elkaar onderhouden.
Niet integer handelen maakt namelijk dat u in een chantabele positie terecht kunt komen.
Hierdoor staat u zwakker in de huidige kennismaatschappij. Deze zwakkere positie is voer voor criminele organisaties die doelbewust op zoek zijn naar middelen om geld te slaan uit uw chantabele positie. Zie daar de link met informatiebeveiliging.
 Hoe gemakkelijk is het om iemand die een scheve schaats rijdt onder druk te zetten en informatie los te peuteren die te gelde gemaakt kan worden? Hoe gemakkelijk is het om anderen imagoschade te berokkenen door een chantabel individu vanuit de organisatie bewust vertrouwelijke informatie te laten lekken? Er zijn legio voorbeelden te verzinnen waarbij niet integere personen een bedreiging vormen voor de veiligheid van je bedrijf of van je gezin!

Daarmee kun je integriteit ook koppelen aan afhankelijkheden. Verslavingen. Iemand met een drugs-, drank- of gokverslaving is namelijk afhankelijk van zijn dagelijkse dosis en zal er alles aan doen om daarin te voorzien. Deze personen zullen in het ergste geval op zoek gaan naar geld en vormen daarmee een potentiële bedreiging. Naast diefstal van fysieke goederen en oneigenlijke druk op naaste collega’s of gezinsleden kan vertrouwelijke informatie verkocht worden. Als u vaker mijn column leest, weet u dat de toegankelijkheid van informatie en de snelheid waarmee technieken, en dus ook fraude, zich ontwikkelen exponentieel toenemen. Het is o zo gemakkelijk om een klantenbestand even naar een USB stick te kopiëren om vervolgens bij de concurrent weer aan te bieden.

Dit soort praktijken zien wij ook als gevolg van frustratie, onderwaardering, rancune en allerlei andere emoties waarbij de persoon in kwestie ‘zijn gelijk’ wil halen.
Integriteit gaat dus niet alleen het individu aan maar even zo zeer de organisatie als geheel.
Is een organisatie integer jegens haar medewerkers?

In het kader van informatiebeveiliging en als gevolg van oneigenlijk gebruik met de daarop volgende imagoschade is het voor organisaties van groot belang om voldoende te investeren in de factor Mens en om van integriteit een kernwaarde of zelfs een USP (Unique Selling Point oftewel uniek verkoopargument) te maken.
In de wereld van communicatie, of dit nu via internet of face-to-face verloopt, is integriteit onlosmakelijk verbonden met informatiebeveiliging.
Het is dan ook mijn inziens meer dan aanbevelingswaardig dat scholen hier voldoende aandacht aan besteden. Integriteit en de wijze waarop wij acteren. Rekening houdende met de kaders waarbinnen wij samenleven.
Naast de waarden en normen vanuit het gezin, zijn daar de waarden en normen gewenst vanuit een organisatie of gewenst vanuit de maatschappij of vanuit een culturele of etnische achtergrond.
Ik realiseer me met deze stelling tegelijkertijd een spanningsveld aan te spreken. Want hoe breng je al deze waarden en normen op een werkbare wijze bij elkaar?

Het sleutelwoord in deze is ‘respect’. Zonder een moraalridder te willen zijn (waar overigens niets mis mee is), is het van groot belang daar nu al bij de jeugd in te investeren. Dat wat nu op internet en de social media aan de gang is, is niet meer te stoppen, is niet meer terug te draaien. We weten zelfs nu nog niet wat alle kansen en bedreigingen zijn. Het beste wapen in deze strijd lijkt dan ook om integriteit en respect hand in hand te laten gaan. Meer dan ooit tevoren in dit diffuse landschap van informatie en communicatie.

Sterkte in deze strijd!

Blijf bewust … volg mij op twitter @trespretia, ik hou u graag op de hoogte!
 


Paul Veldhuizen, EDP
Documentdeskundige en specialist in waardepapieren, vertrouwelijke informatie en informatiebeveiliging.


imagomanagement